Fáilte chuig Gaeltacht Bheo na nDéise

Tá breis is 5500 cuairt tar éis a bheith tugtha ar Ghaeltacht na nDéise ar líne anseo ó Aibreán  2009 go Aibreán 2012. Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt  daoibh uile  teacht chuig an áit í féin agus  Gaelainn a labhairt linn. Féach ar an mbileog Turasóireacht thíos chun eolas a fháil faoin gceantar nó breathnaigh ar an leathanach “Cad Atá Ar Siúl” chun eolas a fháil faoi na himeachtaí is déanaí atá beartaithe.

Bheadh na mórtha fáilte romhaibh!

Bileog Turasoireachta

Comhlucht Forbartha na nDéise Teoranta

Is comhlacht beag pobalbhunaithe muid ata i mbun forbairt pobail agus teanga, forbairt shoisialta agus turasóireacht, agus eile i nGaeltacht na nDéise. Tá seachtar ón gceantar ar an mbord agus tugann siad a gcuid ama agus saineolas go deonach ar mhaitheas le forbairt an cheantar.

Plean 3 bliana 2011-2013 CFD

Seirbhísí agus Imeachtaí

Roinnt de na himeachaí atá ar bhun ag Comhlucht Forbartha na nDéise ná:

  • Seirbhís Iarscoile na Rinne do phaistí bunscoile
  • Ionad Só na nDéise do dhéagóirí
  • Ceol agus Húlaí na nDéise – Ranganna agus Campaí Cheoil agus ins na healaíona traidisiúnta do pháistí
  • Cócaireacht le Chéile – Ceardlanna Cócaireacht do thuismitheoirí agus páistí
  • Club Mara na nDéise – cúrsaí seoltóireachta do pháistí agus déagóirí
  • Gradam Gnó na nDéise – scéim tacaíochta teanga do ghnóthaí
  • An Imearlann – forbairt páirc súgartha i mBaile na nGall
  • Comhar Spóirt na nDéise – Forbairt Páirc Uile Aimsirthe sa Sean Phobal
  • Pacáistí Deireadh Seachtaine do thurasóirí
  • Agus i bhfad níos mó!

Tuilleadh eolas ar fáil ó www.deise.ie nó 00-353-85-8612667

Ceapadh Cabríní de Barra, Iar-Áisitheoir Teanga do Ghaeltacht na nDéise mar an chead Bhainisteoir Forbartha ar Chomhlucht Forbartha na nDeise i Bealtaine 2010. Bíonn an Bainisteoir Forbartha freagrach as Plean Forbartha a bheachú agus a chur i bhfeidhm le príomh cúramaí a bhaineann le Forbairt Teanga, Pobail, Fiontraíochta agus Cursaí Sóisialta. Tá Comhlucht Forbartha na nDéise thar a bheith buíoch do Údarás na Gaeltachta de bharr an post seo a mhaoiniú ar mhaitheas leis an gceantar.

Tá an suíomh seo ann chun eolas a thabhairt faoi cad atá ar siúl i nGaeltacht na nDéise, Co. Phort Láirge.

Is Gaeltacht beag muid, ach beo bríomhar agus láidir, agus táimid  ag éirí níos láidre gach lá!

De bharr gur an t-aon Gaeltacht muid ar Oirdheisceart na tíre, táimid mar oileán beag Gaeilge i measc  Galltacht mór agus tá ár gcanúint féin Gaelainne againn.

Cuireann Cabríní de Barra Bainisteoir Forbartha do Chomhlucht Forbartha na nDéise Teoranta n suíomh seo i láthair. Iarraim oraibh mo pheacaí a mhaithiú maidir le na botún litriú agus gramadach ar fad atá anseo.

Tá grúpa “Gaeltacht Bheo na nDéise” cruthaithe ar Facebook chomh maith. Bí ag caint linn agus déan nasc linn ann!

Áilleacht  na hÁite

Bíonn eolas ag gach ré mhadra faoi áilleacht na Gaeltachtaí eile, ach ní bhíonn an oireadh céanna eolas acu faoi Ghaeltacht na nDéise. Seo sampla de na radharcanna atá le feiscint sa cheantar.

imgp0195

Ar an treo chuig an dTrá Bhaile Uí Chuinn

Ar an treo chuig an dTrá - Baile Uí Chuinn

alps-na-ndeise3

Alps na nDéise (Seán Ormond)

radharc-o-bhaile-na-ngall1

imgp0319An Cé i mBaile na nGall, An Rinn

An Cé i mBaile na nGall, An Rinn
Geata na Gaeltachta?

Geata na Gaeltachta?

Is ó goirm goirm í agus goirm í mo stór

Is ó goirm goirm í agus goirm í mo stór

Bealach chun na bhFlaitheas nó an Aifreann, pé scéal é!

Bealach chun na bhFlaitheas nó an Aifreann, pé scéal é!

An Ghrian ag dul faoi i nGaeltacht na nDéise. Meitheamh 2010

An Ghrian ag dul faoi i nGaeltacht na nDéise. Meitheamh 2010

Tá cnuasach de phictiúirí eile anseo gur tidil leo ” Saol Cois Fharraige – Radharcanna na nDéise”. Ceapaim gur fearr Broadband a bheith agat chun an nasc seo a oscailt.

saol-cois-fharraige-radharcanna-na-ndeise

Advertisements

Freagraí: 11

Rangaithe faoi Gaeltacht na nDéise, Waterford Gaeltacht

County Waterford Gaeltacht

County Waterford Gaeltacht

Gaeltacht na nDéise, as the County Waterford Gaeltacht is known, is situated a few miles outside Dungarvan, Co Waterford and is the only remaining Gaeltacht area in the South East of Ireland. The word “Gaeltacht” means an area where Irish is spoken as a community language and within the home. It is an area of outstanding natural coastal beauty, being surrounding by sea on three sides.

The Gaeltacht is made up of two areas, An Rinn and Sean Phobal and has a strong tradition in the Irish language, heritage and culture. It is an area that is also steeped in history. On this site you can find recordings of local singers and musicians, both young and old. Take the time to have a listen!

There are generations of families involved in fishing the seas and farming the land. There is also a strong tradition of education in the area, since the founding of Coláiste na Rinne in 1905 and Meánscoil San Nioclás Irish language secondary school in 1959.

Other business in the area include Nemeton TV Company; Oyster Fisheries; local artisanes making bespoke furniture and kitchens; Artists involved in all art media; Criostal na Rinne where beautuful crystal pieces are designed and created, and Joan Clancy’s Art Gallery in An Rinn where every exhibition is worth a 2nd (or 3rd) visit.

Comhlucht Forbartha na nDéise Teoranta

This site is provided by the Development Manager of Comhlucht Forbartha na nDéise Teoranta, which is the development company devoted to improving the language, community, social, cultural and economic development of this small, unique Gaeltacht area. Comhlucht Forbartha na nDéise is a community based, not for profit organisation with charitable status. There are seven board members, all of whom are from the local area, and provide their time and expertise on a voluntary basis.

Three Year Development Plan 2011-2013 CFD

Activities and Services

A Development Manager is employed to support the development of the Gaeltacht.   Some of the activities and services provided by Comhlucht Forbartha na nDéise include:

 • Seirbhís Iarscoile na Rinne – Afterschool service for Primary school children
 • Ionad Só na nDéise – Drop-In Centre for Teenagers
 • Club Mara na nDéise – Sailing courses for children and teenagers
 • Ceol agus Húlaí na nDeise – providing music classes and summer camps for children 
 • Cócaireacht le Chéile – cookery workshops for parents and children
 • An Imearlann – Developing a children’s Playground in Baile na nGall, An Rinn
 • Comhar Spóirt na nDéise – Developing an All Weather Pitch in Sean Phobal 
 • Irish language classes for adults
 • Gradam Gnó na nDeise – Irish in Business Awards and Irish in business support scheme
 • Weekend packages for tourists and much, much more!

Where Are We?

Location: An Rinn and An Sean Phobal is located about 5 miles south west of Dungarvan town in county Waterford.

How to get there: If you are travelling from Dungarvan, journey about 2 miles out of the town in the direction of Cork on the N25. Turn left on to the R674 when you see the signs for An Rinn and An Sean Phobal.

If you are travelling from Cork on the N25, journey about 5 miles from Youghal in the direction of Rosslare. Turn left at Fleming’s pub in Grange when you see the signs for An Rinn and An Sean Phobal

Pay us a visit!

Drop in to the Linn Bhuí Café in An Rinn for a wonderful breakfast or lunch. Try out your “cupla focal” (few words of Irish) when buying the paper from Paidí in the Spar shop, or a few stamps from Máire in the An Rinn Post Office.

Have a pint in any of the great pubs in the area:

Tigh Mhuirithe in Heilbhic; Mooneys or Tigh an Ceoil in An Rinn; John Pauls in Sean Phobal; The Marine bar and the Seanachaí, both visible from and just off the N25, which is the main Waterford to Cork road.

Tourism Brochure

Bileog Turasoireachta

 Get in touch for further information.

Development Manager

Phone: 058-46664 or 085-8612667

E-mail: cfdeise@gmail.com

Also, visit us on Facebook at ”Gaeltacht Bheo na nDéise”

1 Fhreagra amháin

Rangaithe faoi Gaeltacht na nDéise, Waterford Gaeltacht, Waterford Tourism